KLACHTEN

Pagina's

Eventuele klachten kunnen kenbaar worden gemaakt door middel van schriftelijke kennisgeving via het volgende emailadres: service@hovercity.nl
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het bedrijf. Bij het bedrijf ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door het bedrijf, zal het bedrijf naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

KLACHTEN

Eventuele klachten kunnen kenbaar worden gemaakt door middel van schriftelijke kennisgeving via het volgende emailadres: service@hovercity.nl
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het bedrijf. Bij het bedrijf ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door het bedrijf, zal het bedrijf naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

×